Technieken ontwikkeld bij Alter Vision - Thuis bij Alter Vision

International Certified Institute
for Human Identity Styling®
Bel gerust en informeer naar de mogelijkheden     
+31 - (0)10 - 247 06 86


Bel en informeer
+31-(0)10-247 06 86
Bel en informeer
+31-(0)10-247 06 86
Ga naar de inhoud
Alter Vision Technieken - Tools for Change

Christiene M. de Vries , Leadtrainer en Master Coach bij Alter Vision, is een uiterst creatief en vooral vaardig Change Performer.
Vanuit haar ervaring gedurende tienduizenden uren coaching en training, sinds 1989, ontwikkelde zij haar eclectische, fundamentele werkstijl Human Identity Styling® met daarbij snelle en krachtige technieken en methoden voor verandering en interventie, verscheidene modellen, inzichtsstructuren en vraagstructuren, werkmethoden en patronen.
Hieronder leest u een aantal belangrijke van haar technische ontwikkelingen, die ook in opleidingen en workshops worden getraind aan deelnemers.

Suggestion Domain Patterning® (SuDo Patterning®)
Type: Instrument voor inzicht en verandering (met een leermethode erbij)

De verbluffend kernachtige benaderingswijze, voor begrip, invloed en verandering van persoonlijke eigenaardigheden naar meer effectieve stijlen van zijn.  Een bewezen effectief instrument, waarmee je terreinen realiseert van jezelf (en anderen) die je nog niet had ontdekt.
Op deze site lees je hierover meer details en welke programma's er zijn om het te leren toepassen in uw eigen leven en voor uw werk. Inmiddels is ook de SuDo Patterning Association (SuDoPA®) opgericht voor gecertificeerden en ten behoeve van het opbouwen van een kwalitatief kader voor de gecertificeerde beoefenaars van SuDo Patterning®.

Human Identity Structure©
Type: Structuur (belangrijke leidraad bij Human Identity Styling®)

Betreft bouwstenen en schakelingen van de fundamentele, volwaardige IdentiteitStructuur van mensen. Het is de basisstructuur van Human Identity Stying® .  Aan de hand van haar studie van de ervaringen van mensen, gedurende enkele decennia coachen en trainen, heeft Christiene een IdentiteitStructuur vastgesteld, die een zestal operationele Identiteitsdimensies erkent, onderverdeeld in drie Ordes. Zij vormen tesamen uw gehele personaliteit en elk van deze dimensies heeft zijn eigen invloed in de ontwikkeling van wie u bent (en wilt zijn). De onderlinge schakeling van de dimensies, resoneren in uw karakter, uw persoonlijkheid en met name de rivaliteischakelingen veroorzaken meestal de verwarringen en soms heftige reacties in allerlei situaties.
De impact van de inzichten is groot en het geeft mensen enorm veel duidelijkheid over zichzelf en over hun connectie met anderen en de wereld om zich heen.

Bull's-I Relativeringstechniek
Type: Relativeringstechniek (1995)

Een  heel verrassende 10-seconden techniek, die snel en eenvoudig is toe te passen in interacties met anderen en in elke context, met veel impact. Het uitvoeren van deze techniek helpt je op een geweldig snelle manier, om in uitdagende situaties en moeizame communicatie in no-time, beter of meer te kunnen relativeren. Je creëert onmiddellijk ruimte voor gelijkwaardiger overleg en overzicht over de situatie.


Levenspad Effenen  ( 'Timeline Illumination©')
Type: Release techniek

Type: Release techniek
Snelle effectieve releasetechniek met sterke en langdurige impact. Met deze V-K techniek strijk je relatief eenvoudig en op comfortabele wijze  hinderlijke ‘hobbels en bobbels’ op jouw levenspad glad. Belemmeringen die in de meer diepliggende lagen van je geest sluimeren, kun je hiermee vlot en  comfortabel opruimen. Een onconventionele en veilige methode van 'loslaten', opheffen en ruimte maken in je geest en je hart. Zonder onbehaaglijke herbelevingen van confronterende herinneringen, bereik je zodoende meer innerlijke rust en ruimte voor nu en je toekomst.

Dynamisch Spanningsveld©
Type: Reflectiemodel /Inzichtsmodel

Geeft het spanningsveld en de (on)balans in mogelijkheden en onmogelijkheden weer, die iemand in een situatie ervaart. Daarmee kun je inzichtelijk maken welke resultaten daarvan te verwachten zijn.
Het Dynamisch Spanningsveld geeft duidelijkheid een overzicht in de dynamiek van enkele globale invloedfactoren op motivatie van mensen.
Een inzichtelijk instrument ter ondersteuning van onder andere self-management en zelfreflectie en voor beroepen in management, coaching, therapie, maatschappelijk werk, e.a.

Back Pack Tracking©
type: Transformatie techniek/Tijdslijnmethode


Een zeer verhelderende Levenslijntechniek die je spelenderwijs kennis laat maken met indrukken in je leven, die je verzamelde in je onderbewuste en die een belangrijke invloed hebben ten aanzien van bepaalde contexten in je huidige en toekomstige leven.
De doelstelling is het opruimen van gevoelsmatige belemmeringen
en inzichtelijk maken van de persoonlijke eigenschappen, die je als inspiraties en hulpbronnen kunt benutten gedurende je reis naar de toekomst.DIPA© Structuur (de engelse benaming is: PIPA© Structure).
Type: Change Management Structuur (basisstructuur bij SuDo Patterning®)

Type: Change Management Structuur (basisstructuur bij SuDo Patterning®)
De DIPA© Structuur is een leidraad ter ondersteuning van beroepen in management, coaching, therapie, sales, e.a. als ook voor self-management en zelf inzicht.

Choice Point© Model
type: Overzichtsmodel (basismodel in SuDo Patterning®)

Het Choice Point© model is één van de belangrijkste basismodellen van SuDo Patterning®, waarbij de Keuze Punten en Keuze Knopen gedurende de doorstroming naar doelen met hogere waarden een grote rol spelen. Het is voor een gedeelte ontleend aan NLP en uitgebouwd op basis van de studie van mensen binnen Human Identity Styling® . Het model richt zich op de stimuleringsprocessen tussen de 2 meest elementaire en tegelijkertijd tegengestelde ladingen, te weten Top Quark en de Bottom Quark.

Soul Quest Slide©
Type: Inspirational Sourcing methode/'Shift, Swivel en Jump'- techniek (deel van SuDo Pattering®)

The Soul Quest Slide is een specifieke Sourcing methode binnen Suggestion Domain Patterning®. Het is één van de belangrijkste inspirerende methoden die SuDo Patterning® rijk is.
De Soul Quest Slide geeft inzicht in authentieke en oorspronkelijke talenten en eigenschappen, die bij een persoon actief zijn in situaties en momenten
.

Self Fulfilling Choice Knot© (Ned. Keuze Knoop©)
Type: Inzichtsmodel

Een helder model waarin het proces te volgen is dat leidt tot self fulfilling prophecy. Het model geeft helderheid in de gedachtelus die leidt tot een Choice Knot© (Keuze Knoop©) met een herhalend karakter en voorspellende uitkomst. Door de elementen in het model in te vullen, is vast te stellen waar aanpassin
g gemaakt kan worden.

Domain Probing®
Type: probing techniek/interview methode (SuDo Patterning®)

Domain Probing is een methode binnen de SuDo Patterning® systematiek, om Domein-gravitaties en Domein Specifieke Informatie te verkrijgen.
De eenvoudigste vorm bestaat uit een specifieke vraagstrcutuur die rechtstreeks domein informatie openbaart en herkenbaar maakt.

TAP©
Type - Tijdskader Associatie Patroon© (Timeframe Access Pattern©)  (2003)

Een patroon uit TAIM® Counseling methode (2001).
'Timeframe Access and Intervention Methods'
'Timeframe Access and Intervention Methods' is een Specifiek Programma rondom tijdsbeleving en tijdsinvloeden.
Daarin zijn enkele NLP tijdslijntechnieken en door Christiene M. de Vries ontwikkelde tijdslijntechnieken, assoc
iatie patronen en inzichten bijeen gebracht.Overige technieken

WEVER© Feedback
       Type: Feedback methode/gesprekstechniek

 'Ont-Blamen' (Ontkoppel Boosheid)
        Type: Release techniek/disconnecting techniek

        Type: Release techniek/disconnecting techniek
Dragon Flush©
       Type: Release techniek/Relativeringstechniek
       Type: Release techniek/Relativeringstechniek
        SuDo Patterning® interventie techniek
OSNO©
       Type: Afstemmethode/Gespreksstructuur
       (voor sales, onderhandeling, overleg)

Suggestie Krakeling©
       Type: Tracking techniek/Inzichtsmodel
       Human Identity Styling® techniek, ingebracht in SuDo Patterning®
       Human Identity Styling® techniek, ingebracht in SuDo Patterning®

 Lees meer over
SuDo Patterning
 Human Identity Styling
 Change Performance  
 (Klik op een symbooltje om meer te lezen)
Alter Vision
Is in 1993 gestart met coaching en training en heeft sindsdien die dienstverlening continu geoptimaliseerd. U kunt dus rekenen op lange en deskundige ervaring waarmee u wordt begeleid.
Bij Alter Vision worden goepen en individuen gestimuleerd op directe, onconventionele en toch zeer respectvolle wijze zodat men doelstellingen en wensen weet waar te maken.  
Belangrijke informatie
Algemene voorwaarden
Privacy verklaring
Feedback of klacht
Inschrijven doe je zo

Contact
 +31 - (0)10 - 247 06 86
sudopa@altervision.nl
      info@altervision.nl
 Melbournestraat 24
      3047 BJ Rotterdam

Internationaal gecertificeerd
* Alter Vision als opleidingsinstituut.
* Christiene M. de Vries als opleider, therapeute en coach., in verschillende disciplines.
Alter Vision kiest bewust niet voor de NVNLP en is aangesloten bij:

© Copyright 2018  Alter Vision® - All rights reserved.
© Copyright  2018 - Alter Vision®. All rights reserved. It is prohibited by law to copy or in any other form or manner use text, images, photo's, or other material of this site..
© 2018 - Alter Vision®. All rights reserved. It is prohibited by law to copy or in any way use text, images, or material of this site..
© 2018 Alter Vision®. All rights reserved. It is prohibited by law to copy or use sitematerial.
Terug naar de inhoud