Comment Christiene over Professionalisering - Thuis bij Alter Vision

Ga naar de inhoudEn..... er is Human Identity Styling®  (met SuDo Patterning® als instrument).
Mijn uitgangspunt is: Er bestaan geen moeilijke mensen, wel veel onhandig gedrag en onbekwame communicators.
Er zijn vele talentontwikkel cursussen, profielmethoden en kleurschetsen, waarmee je mensen in categorieën, types en gedragsstijlen kunt kaderen.

Het werkelijke rendement voor elke organisatie, schuilt in het vlot en adequaat vrijmaken van potentiële krachten die in een mens en diens personaliteit zetelen om gewenste uitkomsten te raliseren. Alleen een typering of categorische indeling maken van persoonlijke kenmerken, is onvoldoende toereikend en zelfs teveel beperkend voor het volledig beschikbaar kunnen maken van het benodigde potentieel dat in een persoon of team aanwezig is.
Men ziet vaak over het hoofd, dat effectiviteit en succes in principe niet zozeer gaan om wát je doet en des te meer om wat je beheerst. Dat is namelijk het begin van zowel succes, als vrij zijn in alles wát je doet voor het resultaat dat je wilt boeken.
Ook het zomaar leren van een paar technieken, blijkt in de praktijk niet de vruchten af te werpen die men wil, of in sommige gevallen slechts beperkt en zeer tijdelijk.
Ik begrijp dat wel.

Als International Change Performer en specialist in Human Identity Styling® zie ik het ontwikkelen van solide, persoonlijke evenwichtigheid en sterke kwaliteiten niet los van een aantal fudamentele factoren. Die factoren gaan additieve vebindingen aan, om tot bepaalde effectiviteit vorming te komen en versterken elkaars werking in contexten.
Ik noem ze de PEP© factoren (ook wel polymere effectiviteitsfactoren).  
Ik ga er vanuit dat ieder mens z'n eigen gereedschap is voor realisatie van effecten en uitkomsten, in elke dagelijkse situatie.
Hoe flexibeler en bewuster je het gereedschap weet te benutten in elke omstandigheid, hoe meer zorgvuldige invloed je hebt op effecten en uitkomsten in situaties. En hoe meer grip en sturing je houdt, ook op wie je bent, hoe jij je voelt en wat je allemaal kunt en wilt bereiken.
Wel is daar bepaald soort inzicht, meer gegronde kennis en kwalitatief afgestemd support voor nodig, dan alleen de formulering van doelen, of de typering van iemands gedrags- of managementstijl.
Dat is mijn ervaring.

Ik ben geïnteresseerd in technische en wetenschappelijke theoriebespreking en leg het verband naar een heel pragmatische benadering voor toepassing in de dagelijkse praktijk. Je wilt namelijk weten, wat het eenvoudig mogelijk maakt effectief in staat te zijn, om dingen te doen die werken voor je en andere dingen nog beter te kunnen. Dat geldt voor elk individu en het grotere geheel waar je als mens elke dag in leeft. Ongeacht je rol, functieniveau of takenpakket.

Als International Change Performer en specialist in Human Identity Styling® zie ik het ontwikkelen van solide, persoonlijke evenwichtigheid en sterke kwaliteiten niet los van een aantal fudamentele factoren. Die factoren gaan additieve vebindingen aan, om tot bepaalde effectiviteitsvorming te komen
.
Ik noem ze de PEP© factoren (ook wel polymere effectiviteitsfactoren), omdat ze elkaars werking versterken in contexten.
 
Ik ben geïnteresseerd in technische en wetenschappelijke theoriebespreking en leg het verband naar een heel pragmatische benadering voor toepassing in de dagelijkse praktijk. Je wilt namelijk weten, wat het eenvoudig mogelijk maakt effectief in staat te zijn, om dingen te doen die werken voor je en andere dingen nog beter te kunnen. Dat geldt voor elk individu en het grotere geheel waar je als mens elke dag in leeft. Ongeacht je rol, functieniveau of takenpakket.

Zie je,  het succes of de impact van een toepassing wordt niet bepaald door de uitkomst ervan, noch door de toepassing op zichzelf; het wordt bepaald door de responspositie en flexibele potentieel vermogen van de persoon die de toepassing aanwendt. Daardoor veroorzaak je ook uitkomsten die men niet van tevoren had verwacht.
Ik ga er vanuit dat ieder mens z'n eigen gereedschap is voor realisatie van effecten en uitkomsten, in elke dagelijkse situatie.
Hoe flexibeler en bewuster je het gereedschap weet te benutten in elke omstandigheid, hoe meer zorgvuldige invloed je hebt op effecten en uitkomsten in situaties. En hoe meer grip en sturing je houdt, ook op wie je bent, hoe jij je voelt en wat je allemaal kunt en wilt bereiken.
Wel is daar bepaald soort inzicht, meer gegronde kennis en kwalitatief afgestemd support voor nodig, dan alleen de formulering van doelen, of de typering van iemands gedrags- of managementstijl.
Dat is mijn ervaring.

www.altervision.nl  (NL)
www.christiene.eu  (UK)
Terug naar de inhoud